SÄKERHETSINFORMATION FÖR BRASLJUS

INSTRUKTIONER

• Stoppa inte ner handen i burken när du tänder
• Använd endast på värmetålig och stabil yta
• Använd inte i våta förhållanden
• Varning behållaren blir extremt varm
• Rör aldrig BrasLjuset när det används eller när den fortfarande är varm
• Håll alltid ett säkert avstånd från elden
• Håll barn och husdjur på säkert avstånd från elden
• Vax blir flytande när det är varmt, rör inte
• Kväv elden med locket för att släcka
• Använd aldrig vatten för att släcka
• Endast för vuxna! Använd inte när du är berusad!

INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING

• Stoppa inte ner handen i burken när du tänder
• Varning behållaren blir extremt varm
• Rör aldrig BrasLjuset när det används eller när den fortfarande är varm
• Håll alltid ett säkert avstånd från elden
• Håll barn och husdjur på säkert avstånd från elden
• Vax blir flytande när det är varmt, rör inte
• Kväv elden med locket för att släcka
• Använd aldrig vatten för att släcka
• Endast för vuxna! Använd inte när du är berusad!

FÖRVARING OCH AVFALLSHANTERING:
Förvara på en sval och torr plats med locket stadigt på plats för att hålla ute fukt och andra föroreningar.

Avfallshantering: Burken sorteras som metall och kartongen som pappersförpackning.
Fyll inte på och återanvänd burken.

UPPMÄRKSAMMA ATT
Användaren tar allt ansvar för säkerheten. Att inte följa instruktionerna kan leda till brandrisk eller personskada.

PLÅTBURKEN BLIR EXTREMT VARM
när den används! Rör aldrig och försök inte flytta burken under användning eller innan den svalnat helt.
Håll annat brännbart material minst 1 meter bort ifrån toppen och sidorna av det brinnande BrasLjuset. Var alltid försiktig och uppmärksam när du vistas i närheten av BrasLjuset.

ALDRIG VATTEN! Töm aldrig i eller försök släcka ditt BrasLjus med vatten.
Vill du släcka ditt BrasLjus lägg försiktig på locket för att kväva elden.

KOLMONOXIDFARA – för utomhusbruk.
Se till att aldrig ha BrasLjuset tänt i ett slutet utrymme så som inomhus, husvagn/husbil, tält, eller bil. Använd helst utomhus eller se till att det finns mycket god ventilation i utrymmet där ditt BrasLjus används.

SÄKERHETSFARA Denna produkt är INTE avsedd att användas av barn eller personer med bristande kunskap eller erfarenhet, som skulle kunna förhindra att korrekt användande utav produkten utförs. Om inte översyn sker eller vederbörande delgetts information om användning av produkten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Lämna aldrig en produkt brinnande utan uppsikt.

Flamman brinner högt över burkens kant så var uppmärksam och försiktig med att vistas i närheten av brinnande produkt!

DET HÄR ÄR EN RIKTIG BRAND
ANVÄND ANSVARSFULLT!