SIKKERHETSINFORMASJON FOR BRASLJUS

BRUKSANVISNING

• Ikke legg hånden i boksen når du tenner
• Bruk kun på en varmebestandig og stabil overflate
• Må ikke brukes under våte forhold
• Advarsel om at beholderen blir ekstremt varm
• Aldri ta på BrasLjus når den er i bruk eller mens den fortsatt er varm
• Hold alltid trygg avstand fra bålet
• Hold barn og kjæledyr på trygg avstand fra bålet
• Voks blir flytende når det er varmt, ikke berør
• Kvel brannen med lokket for å slukke
• Bruk aldri vann til å slukke
• Kun for voksne! Ikke bruk når du er beruset!

INSTRUKSJONER FØR BRUK

• Ikke legg hånden i boksen når du tenner den
• Advarsel om at beholderen blir ekstremt varm
• Berør aldri BrasLight når den er i bruk eller når den fortsatt er varm
• Hold alltid en safe avstand fra bålet
• Hold barn og kjæledyr unna brann
• Voks blir flytende når det er varmt, ikke berør
• Kvel brann med lokk for å slukke
• Bruk aldri vann til å slukke
• Kun for voksne! Ikke bruk når du er beruset!

LAGRING OG KASSERING:
Oppbevares på et kjølig, tørt sted med hetten godt på plass for å holde fuktighet og andre forurensninger ute.

Avfallshåndtering: blikkboksen sorteres som metall og kartongen som papiremballasje.
Ikke fyll på og gjenbruk dunken.

MERK AT
Brukeren påtar seg alt ansvar for sikkerhet. Unnlatelse av å følge instruksjonene kan føre til brannfare eller personskade.

BLIKK KAN BLI EKSTREMT VARMT
når brukt! Berør eller forsøk aldri å flytte på boksen under bruk eller før den er helt avkjølt.
Hold annet brennbart materiale minst 1 meter unna toppen og sidene av det brennende lyset. Vær alltid forsiktig og oppmerksom når du bor i nærheten av BrasLjuset.

ALDRIG VANN! Tøm aldri eller prøv å slukke din BrasLjus med vann.
Hvis du ønsker å slukke din BrasLjus, sett forsiktig på lokket for å kvele brannen.

KARBONMONOKSIDFARE – for utendørs bruk.
Sørg for at du aldri har BrasLjuset tent i et lukket rom som innendørs, campingvogn/bobil, telt eller bil. Bruk helst utendørs eller sørg for at det er veldig god ventilasjon i rommet der din BrasLjus brukes.

SIKKERHETSFARE Dette produktet er IKKE ment skal brukes av barn eller personer med mangel på kunnskap eller erfaring, noe som kan hindre riktig bruk av produktet. Hvis ikke gjennomgått eller gitt passende informasjon om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

La aldri et produkt brenne uten tilsyn.

Flammen brenner høyt over kanten på boksen, så vær våken og forsiktig med å holde deg i nærheten av brennende produkt!

DETTE ER EN EKTE BRANN
BRUK ANSVARLIG!